Nie posiadamy sklepu stacjonarnego, adres do odbioru zamówień (biuro firmy):

ZIBRU.COM 

Ul. Kościuszki 7/9

80-451 Gdańsk

Sklep internetowy Zibru.com prowadzony jest przez AZC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowiec 70, 80-293 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510656, NIP: 9571073793 (dalej zwana „Spółką” lub „Sklepem”).